SVISLÉ DZ – ZNAČKY

 • montáž a prodej veškerých značek včetně příslušenství
 • montáž a prodej zrcadel
 • zajištění povolení a dokumentace DZ
 • odstranění starého DZ
 • údržba a oprava DZ
 • zřízení reklamních poutačů a směrovek
 • výroba reklamních plachet
 • montáž retardérů

VODOROVNÉ DZ – ČÁRY

 • zřízení nového DZ včetně rozměření
 • obnova starého DZ
 • odstranění starého DZ broušením vozovky
 • značení plastem
 • parkoviště
 • přechody
 • místa pro invalidy – včetně zajištění dokumentace
 • vyhrazená stání – včetně zajištění dokumentace

OBJÍŽĎKY A UZAVÍRKY

 • zajištění povolení a vyřízení formalit
 • zřízení a následné odstranění přechodného DZ
 • zajištění dokumentace
 • poradenství

PŮJČOVNA A PRONÁJEM

 • pronájem veškerého DZ
 • pronájem směrových tabulí
 • pronájem stojanů
 • pronájem semaforů

RENOVACE DZ

 • obnova značek pomocí reflexní folie
 • popisy, polepy